COMPUTATIONAL THINKING LÀ GÌ?

Thời gian đọc khoảng: 3 phút.

Computational Thinking thường được nhắc đến như là một bước tiếp cận nền tảng trong kỹ năng công nghệ.

Computational Thinking còn gọi là Tư duy Tính toán, hoặc Tư duy Máy tính, hoặc Tư duy Điện toán.

Sự phát triển của khoa học – công nghệ, cụ thể là máy tính, với nhiều tiện ích như trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, xe tự vận hành, phân tích dữ liệu lớn, vv. đã làm cho con người phải thừa nhận sự ưu việt trong cách giải quyết vấn đề của máy tính, và quay trở lại học hỏi nó.

Thuật ngữ “Computational Thinking” đầu tiên được đề cập trong quyển sách MINDSTORMS (xuất bản lần đầu năm 1980), nói về ngôn ngữ lập trình dành cho trẻ em LOGO của Nhà khoa học Seymour Papert. Sau đó, thuật ngữ này được phát triển chính thức bởi Giáo sư Jeannette Marie Wing trong bài báo khoa học “Computational Thinking” vào năm 2006.

“Computational Thinking is the thought processes involved in formulating problems and their solutions so that the solutions are represented in a form that can be effectively carried out by an information-processing agent.”

“Tư duy Tính toán là quá trình suy nghĩ về việc nhận diện vấn đề và giải pháp của chúng, sao cho các giải pháp thể hiện dưới dạng có thể được thực hiện hiệu quả bởi một tác nhân xử lý thông tin”.

Cuny, Snyder, Wing, 2010

 

Hiện nay, Tư duy Tính toán được xác định cụ thể là tổ hợp của 5 kỹ năng (hoặc tư duy):

  1. DECOMPOSE – Kỹ năng chia tách vấn đề thành những phần nhỏ.
  2. GENERALISE – Kỹ năng nhận diện xu hướng, đúc kết thành một quy luật tổng quát.
  3. ALGORITHMICALLY – Tư duy giải thuật, sắp xếp việc giải quyết vấn đề theo trình tự từng bước.
  4. EVALUATE – Kỹ năng nhận định vấn đề, đánh giá cách giải quyết và cải tiến nó.
  5. ABSTRACT – Kỹ năng trừu tượng hóa, phát triển cách giải quyết vấn đề lên thành một khái niệm hoặc định nghĩa.

Như vậy, Tư duy Tính toán có thể được rèn luyện để giải quyết các vấn trong cuộc sống một cách hiệu quả.

Trong dạy học, chúng ta có thể phát triển bài học dựa trên nhóm tư duy này, để phát triển đa dạng các kỹ năng và tư duy của học sinh.

P/s: Bài viết mang tính chất giới thiệu khái lược về Tư duy Tính toán. Các khía cạnh chi tiết về các nghiên cứu, phân tích các kỹ năng/tư duy, ứng dụng trong các nhóm môn học, vv. sẽ được đề cập trong các bài viết tiếp theo.


Nguyễn Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NĂM QUÁ TRÌNH CỦA TƯ DUY TÍNH TOÁN

Tư duy tính toán là tổ hợp 5 quá trình có mối quan hệ với nhau, nhằm giải quyết vấn đề hiệu quả, vận dụng theo cách làm của máy tính.

JEANNETTE M. WING: DẪN NHẬP VỀ TƯ DUY TÍNH TOÁN

Bài báo của GS. Jeannette M. Wing giới thiệu những khái niệm cơ bản về Tư Duy Tính Toán (Computational Thinking).