Hướng dẫn tham gia khóa học Online

A. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM


Phần mềm Microsoft Team

  • Để trao đổi trực tuyến với giáo viên.
  • Giảng viên sẽ thông báo mã code trước buổi dạy.

Phần mềm lập trình Mindstorms EV3

  • Dạng Graphic.
  • Dùng để luyện tập lập trình theo kiểu khối.

Phần mềm lập trình EV3 Classroom

  • Dạng Scratch.
  • Dùng để luyện tập lập trình theo kiểu dòng.

B. THAM GIA KHÓA HỌC


Bước 1
Vào mục Hồ sơ
của website
Kỹ Năng Công Nghệ


Bước 2
Đăng nhập theo Tài khoản đã được cấp

Nếu chưa có account, vui lòng liên hệ Admin theo thông tin bên dưới.

Bước 3
Vào mục Khóa học để chọn khóa

Các khóa học được Admin thêm vào sẵn.

Bước 4
Đọc các thông tin để hiểu về khóa học


Bước 5
Chọn “Tiếp tục” để vào khóa học


Bước 6
Tiến hành buổi học


C. LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Nếu bạn có vấn đề trở ngại, xin vui lòng liên hệ admin: Nguyễn Thái Hoàng Long